اخبار و گزارش ها

گالری تصاویر و ویدیو

prev
  • تصاویر

  • تصاویر

  • تصاویر

  • تصاویر

  • تصاویر
next

اتحادیه سراسری فارمسستان افغانستان

اتحادیه سراسری فارمسست های افغانستان یک نهاد مستقل و مسلکی در افغانستان می باشد که دارای بیش از 600 اعضا مسلکی می باشد و این اتحادیه از طریق دفتر مرکزی آن که در کابل موقعیت دارد و نمایندگی های ولایتی آن فعالیت می کند. اعضا این اتحادیه دارای مهارت های مسلکی در بخش های مختلف فارمسی چون مدیریت دوائی، صنعت فارمسی، سیستم تنظیمی و فارمسی کلینیکی می باشند

اتحادیه سراسری فارمسست های افغانستان متهد به انکشاف شایستگی های لازمه فارمسست ها جهت بهبود وضعیت صحت عامه در افغانستان می باشد و دارای یک نقش مشورتی به وزارت صحت عامه جهت فراهم آوری خدمات دوائی با کیفیت می باشد. تصامیم اتحادیه سراسری فارمسست های افغانستان کاملآ بی طرف جهت بهبود صحت عامه می باشد.

ادامه...